Resan – bortom de månlösa nätterna

Faiaz Dowlatzai kom 2015 som flykting till Sverige från Afghanistan. Tillsammans med systern Nehal upplever han den totala förnedringen som människa. Han beskriver omskakande, i romanens form, den utsatthet som en fängelsevistelse i Turkiet kan innebära. Behandlingen som flyktingarna utsätts för är omänskligt nedbrytande. Det är en kamp för överlevnad, men en del ljusglimtar kan så småningom skönjas i mörkret.

Det är hårresande och välskrivet, men mitt i allvaret finns också små stänk av humor. Empatin och medkänslan finns med på resan mot ett bättre liv i Europa. Denna självbiografiska roman är den första av flera delar av författaren, som nu är bosatt i Stockholm. Den är strikt koncentrerat kring det egna levnadsödet. En utblick över flyktingsituationen i allmänhet och Afghanistan i synnerhet kunde förstärkt och tydliggjort budskapet.

Håkan Philipsson / BTJ

Bookmark the permalink.