om semafor

Semafor förlag ger ut mindre eller större upplagor (print on-demand) av skrifter, böcker och e-publikationer. Bistår även med marknadsföring, grafisk formgivning, logotyper, visitkort, projektidéer och produktion av hemsidor (wordpress).

Utgivning av mångkulturella produktioner:
• böcker för barn- och ungdom
• noveller och romaner
• böcker skrivna på lättläst svenska
• böcker på svenska och ett annat språk i samma bok (läromedel)
• böcker från andra länder som ännu inte översatts till svenska
• böcker på svenska som översätts till ett annat språk

Vision:
Att skapa och nå ut med litteratur till fler grupper inom barn- och ungdom, t ex nyanlända, migranter.
Att erbjuda helhetslösningar som inkluderar även marknadsföring och hemsidor.
Att nå målgrupper genom befintliga organisationer, skolor, bibliotek, sociala nätverk.
Att nå grupper med produktioner som ej finns översatta ännu. Även nyproduktioner.