Vi gillar ord och inga visor ...
noveller, dikter och annat skrivet
... för alla åldrar, språk och folk
Förlaget ger ut mindre eller större upplagor (print-on-demand) av skrifter, böcker och e-publikationer, med inriktning på barn- och ungdom, flerspråkig utgivning, mångkulturella projekt. Bistår även med marknadsföring, grafisk formgivning, logotyper, visitkort, projektidéer och produktion av hemsidor (wordpress). Varmt välkommen att ta kontakt med Semafor Förlag!