Omdöme Vanvördiga skåp/BTJ

Vanvördiga skåp handlar om resultatet av en kreativ mans verk. Författaren Henrik Brolin fick en urtidsstock i sin ägo och utvecklade med utgångspunkt från detta material konsthantverk i form av personligt utformade skåp. Han startade detta arbete som pensionär och har nu vidareutvecklat arbetssättet. Idéerna bygger på en särskild kärlek till naturen och skogen. Henrik Brolin hyllar och tillvaratar det angripna och skadade träet och kombinerar det med ett kunnande om äldre smide. Genom åren har han byggt över 300 skåp och andra föremål. Han kallar dem vanvördiga skåp. Här återfinns bilder och beskrivningar av skapelserna, men också små, egna betraktelser och dikter kring skog och natur. Materialet är speciellt och inspirerande. Boken bör tilltala de med särskilt intresse för natur, kultur och traditionellt hantverk.

/ Mattias Bjellvi

Bookmark the permalink.